CV-tips - Barona.se
CV-tips

Hur skriver man ett CV?

Ett CV är en presentation av din yrkesmässiga person där din erfarenhet, utbildning, kunskaper och förmågor ska presenteras. Den ska främst baseras på fakta, medan du i det personliga brevet har möjlighet att sälja in dig själv och med hänvisning till informationen i CV förklara varför du är bäst lämpad för jobbet. Det är din chans att göra ett bra första intryck och läggas på minnet hos rekryteraren som ansvarar för rekryteringen. Tänk på att dina ansökningshandlingar har en enda uppgift: att ta dig vidare till en intervju.

Många tror att det är ett lätt och inte särskilt tidskrävande arbete att söka jobb. Det kan snarare vara ett heltidsjobb i sig om det ska göras ordentligt och ge resultat. Se därför till att avsätta god tid till att skriva ett riktigt bra CV som du alltid kan ha som utgångspunkt när du ska söka en tjänst.

I genomsnitt ägnar en rekryterare mellan 20 och 30 sekunder åt ditt CV. Under den tiden hinner man läsa och ögna igenom ungefär en halv A4-sida. Detta betyder att det är otroligt viktigt att du tidigt fångar läsarens uppmärksamhet.

Innan du börjar formulera din yrkesmässiga person kan det vara bra att välja om du vill ha ett kronologiskt, funktionellt, kombinerat eller mer kreativt CV. Vad som passar bäst beror på vilken bransch du är verksam inom samt vilken typ av tjänst du ska söka. Nedan finner du en guide över hur du kan skapa ett vinnande koncept som passar dig och förhoppningsvis landar dig drömjobbet.

I ett kronologiskt CV presenterar du dina erfarenheter och meriter utefter när de inföll rent tidsmässigt. Denna struktur är absolut vanligast förekommande och passar bra när:

• Du söker ett arbete inom en mer traditionell och konservativ bransch.
• Du har arbetat länge inom ett område och vill poängtera din mångåriga erfarenhet.
• Du vill framhäva att du har fördjupat dig eller blivit befordrad inom ett ämne.

I ett funktionellt CV presenterar du dina erfarenheter och meriter utefter vilket ämnesområde de tillhör. Denna struktur passar bra när:

• Du har haft flera mindre anställningar inom samma område.
• Dina anställningstitlar tydliggör inte arbetsuppgifter och din förmåga.
• Du har haft liknande arbetsuppgifter men på flera olika företag.
• Du vill tona ned eventuella luckor.

I ett kombinerat CV presenterar du dina erfarenheter och meriter utefter en kombination av ett kronologiskt och funktionellt CV. Denna struktur blir allt vanligare och passar bra när:

• Du vill lyfta fram några särskilda prestationer och kompetenser.
• Du har erfarenhet inom flera olika ämnesområden.

I ett kreativt CV exemplifierar du dina kompetenser genom själva ansökningen, ungefär som ett CV och ett arbetsprov kombinerat. Denna struktur passar bra när:

• Du söker dig till en kreativ och modern bransch.
• Du söker en tjänst som exempelvis art director, creative director, grafisk formgivare etc.
• Du vill stå ut bland mängden av ansökningar rekryteraren får.