Skip to content

Arbetsintervju på nätet – Så gör du

Bild av en person som pratar i telefon under en telefonintervju

I dagens snabbrörliga, teknikdrivna värld har arbetsintervjuer genomgått en betydande förvandling. De gamla dagarna med traditionella möten ansikte mot ansikte är numera alltmer sällsynta när vi istället omfamnar den digitala världen. Som rekryterare är det nu en avgörande del av rekryteringsprocessen att kunna genomföra digitala arbetsintervjuer.

I den här bloggposten kommer Barona att guida dig genom vårt tillvägagångssätt för att genomföra en digital arbetsintervju, med fokus på viktiga överväganden som säkerställer en smidig och effektiv upplevelse för både intervjupersonen och kandidaten.

Steg att tänka på vid en arbetsintervju online

 1. Välj rätt verktyg:
  Det första steget i att genomföra en digital arbetsintervju är att välja rätt verktyg. Oavsett om du väljer videokonferensplattformar som Zoom, Skype eller Microsoft Teams eller utnyttjar specialiserade intervjuplattformar, se till att vårt valda verktyg är pålitligt, användarvänligt och tillgängligt både för dig och kandidaten. Det är också viktigt att kontrollera de tekniska kraven och testa vår utrustning i förväg för att undvika problem under intervjun.
 2. Tidsplanering och förberedelse:
  Precis som med traditionella intervjuer bör digitala intervjuer planeras i förväg. Skicka en tydlig inbjudan till kandidaten med datum, tid och instruktioner om hur man ansluter till mötet. Se till att vi är väl förberedda genom att granska kandidatens CV och eventuella inskickade material. Bekanta oss med de frågor vi planerar att ställa och de kriterier vi kommer att använda för utvärdering.
 3. Skapa en bekväm miljö:
  På samma sätt som vi skulle förbereda vårt fysiska kontor för en traditionell intervju, skapa en professionell och störningsfri digital arbetsmiljö. Se till att din kamera är inställd i en fördelaktig vinkel med bra belysning, och att bakgrunden är snygg och neutral. Detta skapar ett positivt första intryck och hjälper både oss och kandidaten att fokusera på samtalet.
 4. Testa och felsöka:
  Tekniska problem kan störa en intervju. Testa vår utrustning, internetanslutning och valda plattform i god tid. Var beredd att guida kandidaten genom eventuella tekniska svårigheter de kan stöta på för att säkerställa en smidig upplevelse för alla inblandade.
 5. Skapa en koppling:
  När intervjun börjar, inled med att skapa en koppling med kandidaten. Börja med ett varmt välkomnande och en kort presentation av oss själva och företaget. Bryt isen genom att fråga om deras väg till intervjun och uttrycka vårt intresse för deras ansökan.
 6. Effektiv kommunikation:
  Effektiv kommunikation är nyckeln till en lyckad intervju. I en digital miljö är det viktigt att vara tydlig och koncis i våra frågor och svar. Se till att både vi och kandidaten tar tur att prata, undvik att prata över varandra och ge utrymme för den andra personen att svara.
 7. Beteendemässiga och situationsbaserade frågor:
  För att bedöma kandidatens kvalifikationer, använd en blandning av beteendemässiga och situationsbaserade frågor. Dessa typer av frågor avslöjar deras tidigare erfarenheter och hur de skulle hantera utmaningar i den roll vi rekryterar för. Se till att aktivt lyssna på deras svar och ställ följdfrågor vid behov.
 8. Ge feedback och nästa steg:
  I slutet av intervjun, ge feedback till kandidaten genom att lyfta fram deras styrkor och eventuella områden för förbättring. Var transparent om nästa steg i rekryteringsprocessen och den förväntade tidslinjen.
 9. Uppföljning:
  Efter intervjun, skicka ett uppföljningsmail till kandidaten och tacka dem för deras tid. Upprepa de kommande stegen och det förväntade tidsschemat. Denna kommunikation hjälper till att upprätthålla en positiv upplevelse för kandidaten, vilket är viktigt för företagets rykte på arbetsmarknaden.
 10. Dataskydd och säkerhet:
  Se till att vår digitala arbetsintervjuprocess följer dataskyddslagar och respekterar kandidatens integritet. Skydda känslig information och säkerställ säker överföring av data.

Få ut det bästa av en digital arbetsintervju

Avslutningsvis, att genomföra en digital arbetsintervju kan vara en avvikelse från traditionella metoder, men det är en nödvändig anpassning i dagens värld. Genom att välja rätt verktyg, skapa en bekväm miljö och upprätthålla effektiv kommunikation kan du säkerställa en framgångsrik och professionell digital intervjuupplevelse.

Blir du lätt stressad? Läs vår artikel ”Undvik stressen på din jobbintervju” för att lära dig hur du hanterar stress

Dessa steg hjälper dig inte bara att hitta rätt kandidat utan bidrar också till en positiv kandidatupplevelse och stärker ditt företags rykte på arbetsmarknaden.

Om du tycker att det är för svårt att hantera en arbetsintervju på egen hand kan du ta en titt på våra tjänster för företag – vi erbjuder rekryterings– och bemanningstjänster som inkluderar hjälp med arbetsintervjuer.

Sök