Skip to content

INTERNATIONELL REKRYTERING

Hållbara alternativ för att möta lokal arbetskraftsbrist

Med hela världen som ditt kontor finns kort sagt gott om utrymme för stora beslut och vågade satsningar. Vi kan bli din partner och förse dig med internationella medarbetare eller exempelvis hitta de bästa lokala talangerna. Med rätt kompetens, djärvhet och verktyg utgör varken landsgränser eller kontinenter något hinder för att nå framgång. 

Vi har utvecklat förstklassiga digitala verktyg huvudsakligen för att göra den geografiska platsen sekundär i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen går snabbt och smidigt tack vare videointervjuer som är integrerade i vårt rekryteringsverktyg. Vi har kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Estland och Spanien och vi känner således till den lokala arbetskulturen i varje land.

Fördelarna med Baronas internationella rekrytering

Med över tio års erfarenhet av internationell rekrytering främjar vi de nordiska företagens konkurrenskraft. Således skapar Barona hållbara alternativ för att möta lokala arbetskrafts- och kompetensbrister. Kort sagt; vi är en partner som fungerar smidigt på den internationella arbetsmarknaden.

Global kunskap om arbetsmarknaden

Vi känner till den internationella arbetsmarknaden och vår kulturella expertis är solid. Vi riktar sökningar till områden och likaså länder där branschexperter är tillgängliga. Kunskapen blir särskilt fragmenterad över geografiska områden och en stark kulturell förståelse är nyckeln till att anpassa faktorer till det nya jobbet och hemlandet.

Processkompetens säkerställer smidig rekrytering

Vi har en beprövad process som gör att vi kan hitta rätt talanger och vidare effektivisera hela rekryteringsprocessen, vilket gör att både anställd och arbetsgivare kan fokusera på jobbet och deras kärnverksamhet.

Vi erbjuder även en omfattande omlokaliseringstjänst.

Transparens, hög kvalitet och pålitlighet

Vi har ett noggrant utvalt och pålitligt internationellt partnernätverk och kan I själva verket på så vis stödja vår lokala verksamhet. Vi har åtagit oss att följa reglerna i den internationella rekryteringsprocess som krävs för myndighet i branschen och alltid säkerställa vårt etiska beteende. Vår processdokumentation och implementering är transparent och dessutom hållbar.

Exempel på våra internationella rekryteringstjänster

Krävande individuella rekryteringar

När du behöver ny expertis som inte är tillgänglig lokalt. Vi kan hjälpa dig att identifiera dina attraktivitetsfaktorer och din kunskapsprofil, som i synnerhet kommer att leda processen för den internationella rekryteringen till rätt område och arbeta tillsammans för att hitta rätt talang till din verksamhet.

Säkerställa tillväxt när antalet sökande lokalt minskar

Att hitta talang på den lokala marknaden är ingen självklarhet. Att hitta kunskap enbart garanterar inte framgång, man måste också känna till motivation och kulturella faktorer när man väljer ursprungsland

Långsiktig förberedelse för framtida tillväxt

När tillväxten fortsätter är det nödvändigt att förbereda sig för att rekrytera experter utanför Sverige. Kontrollerad mottagning av internationella faktorer kräver framsyn och mod att se bortom – till framtida behov. Dessutom är det en bra idé att schemalägga nya rekryteringar för bästa integration och orientering.

Illustration photo - summer time in Finland. Boat afloat on the Finnish lake, near to the forest

VILL DU VETA MER?

På vår internationella sida ”baronanordic.com” hittar du exempel från både jobbsökande och organisationer som har erfarenhet av relocation och internationell rekrytering. Ta del av all information här👇🏼

Våra tjänster för ditt företag

Rekrytering

Vår rekryteringsprocess anpassas alltid efter dina behov. Vi erbjuder smidig och flexibel service och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Bemanning

Genom Baronas omfattande kandidatnätverk kan vi snabbt hitta rätt medarbetare för både långsiktiga och kortsiktiga behov.

Outsourcing

Baronas helhetsåtagande inom outsourcing gör din verksamhet mer flexibel och kostnadseffektiv. Ni fokuserar på er kärnverksamhet och låter oss ta hand om det vi är bäst på.

Digitala utbildningar

Maximera utveckling och effektivitet med flexibla, digitala utbildningar genom Barona.

Konsultation

Konsultation & tilläggstjänster – anpassade lösningar för er framgång.

Internationell rekrytering

Med över tio års erfarenhet av internationell rekrytering skapar vi hållbara alternativ för att möta den lokala kompetensbristen.

Sök