Skip to content

BANK OCH FINANS

Är ni i behov av en Ekonomiassistent, Lönespecialist, Redovisningsekonom, Inköpare eller Controller?

Barona tillsätter ett hundratal ekonomer årligen och har gedigen kunskap inom finansrekrytering. Vår process är snabb och effektiv, mycket tack vare vårt breda nätverk, riktad marknadsföring och vår stora databas med kandidater.

Just nu står vi inför ett skifte där alltmer i samhället automatiseras och digitaliseras. När nya roller tar form och kompetensbehovet kan uppstå snabbt är det viktigt med rätt kompetens, för rätt behov vid rätt tidpunkt. Oavsett om du behöver hjälp att anställa en ny medarbetare eller stärka upp ditt team under en tidsbegränsad period kan vi erbjuda en lösning som passar dig. 

Barona finans matchar kandidatens kompetens och drivkraft med företagets vision och kultur. Vi ansvarar för framtagandet av en noggrann kravprofil för att skapa oss en detaljerad bild av er som företag, för att möjliggöra en meningsfull matchning både för kandidat och företag.

Trygg och effektiv process

Tester: Som stöd i rekryteringsprocessen använder Barona personlighet- och färdighetstest som är specifikt utformade för ekonomitjänster. Testerna kartlägger arbetssökandes arbetspersonlighet, motivationsfaktorer, kognitiva förmåga och kulturella lämplighet. Testresultaten fungerar som ett komplement och är vägledande under intervjutillfället. Självklart får ni som uppdragsgivare ta del av testresultat och intervjurapporter inför ert första möte med kandidaten. Barona erbjuder även tester som kan användas i samband med teamutveckling och vid interna personalförändringar.

Genom Barona får ni en trygg och effektiv process från början till slut och en garanterad positiv kandidatupplevelse! 

AI-TEKNIK I FINANSSEKTORN

Vill du veta mer om AI och finansfunktionen? Lyssna på Baronas podcast tillsammans med snowfox.ai här👇🏼

BARONA TALKS – FINANCE

Är det möjligt att skapa en relevant budget 12 månader fram i tiden eller kommer den årliga budgeten vara inaktuell redan några månader in på det nya året? 

Vi lever i en värld där pandemier, krig och energikriser kan ställa allt på sin ända. Finns det andra eller bättre sätt att arbeta med ekonomisk planering och uppföljning? Vi vill diskutera och utmana gamla mönster och beteenden!

BARONA TALKS gästas av Interim CFO Marcus Glantz & Baronas Head of Accounting Anna Hane som diskuterar ”Budgetens vara eller icke vara”.

Under denna halvtimme diskuteras ämnen som:

  1. Varför har en budget en så framträdande plats i många organisationer?
  2. Vad finns det för andra sätt att arbeta med ekonomisk planering och uppföljning? 
  3. Hur kan ekonomiavdelningen stötta i organisationen när förutsättningarna förändras snabbt?

Se hela webinaret här👇🏼

Utforska era alternativ:

Rekrytering

Baronas rekryteringsprocess anpassas efter dina behov. Vi erbjuder smidig och flexibel service och hjälper dig att fatta rätt beslut.

Bemanning

Genom Baronas omfattande kandidatnätverk kan vi snabbt hitta rätt medarbetare för både långsiktiga och kortsiktiga behov.

Outsourcing

Baronas helhetsåtagande inom outsourcing av kundservice/service desk gör din verksamhet mer flexibel och kostnadseffektiv.

Digitala utbildningar

Maximera utveckling och effektivitet med flexibla, digitala utbildningar inom kundservice genom Barona.

Konsultation

Konsultation & tilläggstjänster – anpassade lösningar för er framgång.

Internationell rekrytering

Med över tio års erfarenhet av internationell rekrytering skapar vi hållbara alternativ för att möta den lokala kompetensbristen.

Sök