Skip to content
Landscape image with the Finnish forest in Lapland during winter

BARONAS ANSVAR

Barona är en ansvarsfull lösning

Ett mer ansvarsfullt och mänskligt arbetsliv – det är vad vi på Barona bygger. Vi vill vara ledande inom ansvarsfullt företagande och social påverkan. Detta är också vad våra medarbetare, kunder och bredare intressenter förväntar sig av oss.

För oss är värderingar inte bara ord. Handlingar är det som räknas.

Hållbarhetsrapport 2023

HÄR SKAPAS FRAMTIDEN

”Att främja mångfald, utveckla baronianernas kompetens och värna om välbefinnandet med ett proaktivt förhållningssätt, är primära frågor som vi kommer att ta oss an med ännu mer kraft i framtiden.”

Lassi Määttä, VD, Barona Finland

Våra ansvarsmål

Tema 1: Människor

 • Vi utvecklar vår mångfaldsexpertis.
 • Vi expanderar den internationella rekryteringen.
 • Medarbetarna på Barona kan djärvt vara sig själva.
 • Vi upprätthåller hög kompetensen hos våra medarbetare.
 • Vi ökar utbildningen.
 • Barona satsar på kompetensutveckling.
 • Vi förbättrar arbetssäkerheten.
 • Vi förebygger sjukskrivningar.
 • Vi stärker välbefinnandet.

Vi har åtagit oss att följa principerna i ILO:s deklaration om allmänna grundläggande rättigheter på arbetsplatsen och att respektera de universella mänskliga rättigheterna som definieras av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna . Vi respekterar individuell värdighet, integritet och religions- och samvetsfrihet, och vi accepterar inte diskriminering, trakasserier, hot eller förolämpningar i någon form i vår leveranskedja.

Tema 2: Kunder och intressenter

 • Barona är en eftertraktad arbetsgivare.
 • Barona är en pålitlig och ansedd partner.
 • Vi är den offentliga sektorns mest heltäckande arbetsgivare och utbildningspartner.

Vi är medlem i FIBS ry, Nordens största nätverk för företagsansvar. Vi är engagerade i FIBS engagemang för mångfald, det vill säga att främja mångfald, inkludering och jämställdhet i arbetsgemenskapen.

Tema 3: Miljö

 • Administrativa åtgärder ska vara koldioxidneutrala 2025.
 • Vi minimerar användningen av naturresurser på våra kontor.
 • Vi tar hänsyn till miljön vid köpbeslut.

Baronas mål är att främja en miljömässigt hållbar utveckling och minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet. Vår utsläppsintensitet var 0,71 g CO2e per omsättning euro (Scope 1 och 2).

För ett hållbart arbetsliv

Sök