Skip to content
Dekorativ bild av två personer som samtalar i ljus kontorskorridor, betonar teamwork.

VISSELBLÅSARE

Visselblåsarsystem

Barona Sverige har ett visselblåsarsystem som ett led i att agera ansvarfullt i arbetslivet. Systemet kan användas för att rapportera om missförhållanden eller andra incidenter som är relaterade till Barona och är av allmänintresse. Det är inte av allmänintresse att rapportera om sådant som rör personligt missnöje kring till exempel lön och anställningsvillkor.  

Visselblåsarlagen innebär ett långtgående skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Skyddet gäller för den som rapporterar om sådana missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. 

Vi uppmuntrar alla att rapportera sådana missförhållanden eller incidenter och samtliga rapporteringar tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 

Anmälningar görs via Rego Whistleblowing kanalen vilken är en del av Barona-gruppens bolag Qreform. Samma kanal används inom hela koncernen.  

Uppgiftslämnaren avgör själv om hen önskar vara anonym eller inte. Barona Sverige kan dock komma att kräva att du uppger din identitet. Det finns också möjlighet att lämna en muntlig anmälan genom att kryssa för det alternativet längst ner i formuläret.  

Rapporterna behandlas endast av utsedda personer som är behöriga att ta emot och följa upp det rapporterade. Personerna kommer att bekräfta mottagandet inom 7 dagar och sätter därefter igång nödvändiga utredningar. Inom 90 dagar kommer uppgiftslämnaren att få meddelande om åtgärd eller planerad åtgärd.  

Barona Sverige har ett visselblåsarsystem som ett led i att agera ansvarfullt i arbetslivet. Systemet kan användas för att rapportera om missförhållanden eller andra incidenter som är relaterade till Barona och är av allmänintresse. Det är inte av allmänintresse att rapportera om sådant som rör personligt missnöje kring till exempel lön och anställningsvillkor.  

Visselblåsarlagen

Visselblåsarlagen innebär ett långtgående skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Skyddet gäller för den som rapporterar om sådana missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. 

Vi uppmuntrar alla att rapportera sådana missförhållanden eller incidenter och samtliga rapporteringar tas på allvar och hanteras konfidentiellt. 

Anmälningar

Anmälningar görs via Rego Whistleblowing kanalen vilken är en del av Barona-gruppens bolag Qreform. Samma kanal används inom hela koncernen.  

Uppgiftslämnaren avgör själv om hen önskar vara anonym eller inte. Barona Sverige kan dock komma att kräva att du uppger din identitet. Det finns också möjlighet att lämna en muntlig anmälan genom att kryssa för det alternativet längst ner i formuläret.  

Rapporterna behandlas endast av utsedda personer som är behöriga att ta emot och följa upp det rapporterade. Personerna kommer att bekräfta mottagandet inom 7 dagar och sätter därefter igång nödvändiga utredningar. Inom 90 dagar kommer uppgiftslämnaren att få meddelande om åtgärd eller planerad åtgärd.  

Rapportera förseelse

Om du vill rapportera en förseelse eller överträdelse av något slag kan du göra det genom att klicka på knappen nedan och fylla i formuläret via länken.

Om du vill rapportera överträdelser externt till en av regeringens utsedda myndigheter KLICKA HÄR

Om du vill rapportera överträdelser externt till en av regeringens utsedda myndigheter KLICKA HÄR

Sök