Skip to content
Dekorativ bild som föreställer en medarbetare som sitter i ett kundservice-samtal

OUTSOURCING INOM IT & SERVICE DESK

Outsourcad IT och Service desk – effektivitet, kostnadsbesparingar och hyllad kundupplevelse.

Outsourcing inom IT och Service desk innebär att låta experter hantera dina IT-behov – med hög kvalitet. Du kan outsourca hela eller delar av dina IT-tjänster – vi tar hand om all IT-support eller kompletterar ditt interna team vid behov. Vi är också en partner i att utveckla dina IT-tjänster: teknik, kanaler, kvalitet och själva servicen.

Outsourcinglösningar för IT och Service desk från Barona

 • Försäljning och ut-ringande service
 • First Line och Second Line support
 • Växel och första kontakten
 • Förnyelse och utveckling av kanalstrategin

Vilken typ av IT-support vill du erbjuda? Outsourcinglösningar är flexibla.

 1. IT-support 24/7/365
  När ska IT-supporten vara tillgänglig? Våra IT-team kan arbeta dygnet runt vid behov.
 2. Service på kundens språk
  Vi är här för dig – även på svenska! Huvudspråken är svenska, finska och engelska, och vid behov kan vi erbjuda support på andra större europeiska och skandinaviska språk som spanska och norska.
 3. Redo att tjänstgöra i Norden
  Verkar du också utanför Sverige? Barona kan hantera din IT-support i de nordiska länderna och språken med antingen en enhetlig eller differentierad servicemodell.
 1. En lösning som passar dina behov
  Fluktuerar ditt volymbehov? Oavsett om du behöver fullständig eller delvis outsourcing av IT-support, resursfördelning till en specifik kanal eller hantering av säsongsvariationer, skräddarsyr vi den rätta lösningen som anpassar sig timme för timme, från en rushtid till nästa, eller efter din verksamhets tillväxt.
 2. Multi-skilled team som en flexibel resurs.
  Vi kan skapa ett team för ditt företag som är bekant med specifik IT-support eller alternativt sammanställa ditt IT-team från multikompetenta personer som smidigt växlar från en uppgift och kanal till en annan efter behov och volym.
 3. Moderna och funktionella supportkanaler
  Möt kunderna där de är. Telefonsamtal, e-post, chattar, men även video, sociala medier, textmeddelanden och WhatsApp. Vi bygger en kanalstrategi tillsammans med dig, och tillsammans inför vi också AI och automation i IT-supporten.

Våra kunder inom outsourcingtjänster

Varifrån kommer kvaliteten på vår service?

Många av våra kunder är förvånade över hur mycket effektivare och mer produktiv vår kundservice är än kundens eget interna team.

Men den största överraskningen är kvaliteten. Gång efter gång ger våra kunders kunder vår service högsta betyg. Vad är hemligheten bakom vår högkvalitativa kundservice? Kundtjänstpersonalens lösningsförmåga och de finjusterade verksamhetsmodellerna för hela verksamheten.

 • Fullträff på första försöket. Det är en stolthet för oss att din kund kan få ordning på sina ärenden på första försöket. Vi studerar varje kontakt noggrant och lösningsorienterat. Vanligtvis, när Baronas team hanterar kundservice för andra eller tredje gången, minskar antalet kontakter från användarkunder.
 • Fokusera på det väsentliga. Våra kundtjänstrepresentanter fokuserar på kundservice och våra teamchefer fokuserar på att vägleda och coacha teamets verksamhet. Undvik att bära de typiska uppgifterna för ett internt team på dina axlar – fokus ligger fortfarande på kundarbetet.
 • Vi utvecklar och utvecklar. Vi har egna resurser för ledning av kundserviceteam, kompetensutveckling och arbetshälsa. Vi satsar på teknikutveckling och kontinuerlig utveckling av verksamheten för att hålla din kundservice effektiv och högklassig från en gång till en annan.
 • Människor specialiserade på bemötande. Kundservice är först och främst förmågan att lösa, men bra service kommer också från trivsel och ett leende. Baronas årtionden av expertis inom rekrytering säkerställer att din kunds kontakt alltid besvarad av en kunnig och nöjd medarbetare.

10 miljoner

kundkontakter

Volymen på våra kundservicecenter är oöverträffad även på nordisk nivå. Vi är proffs på kundkontakter.

1400

kundtjänstmedarbetare

Är kundservice din kärnverksamhet? Det är vår!
Vi har också djupgående kunskaper om arbetsmarknaden och ser till att varje medarbetares kompetens ligger i framkant i branschen.

5

länder med servicecenter

Kundservice är vår specialkompetens och kärnan i vår verksamhet. Våra servicecenter i Sverige, Finland, Polen, Spanien och Nord Makedonien med hundratals kundtjänstmedarbetare är vår ögonsten.

Pris på outsourcing IT och Service desk

Prissättningen för outsourcing av IT och Service desk påverkas av exempelvis antalet supportkontakter, servicetimmar, kompetenskrav för supportpersonal och KPI:er som definieras för samarbetet, vilket kan relatera till exempelvis servicenivåkrav eller kvalitetsnivåer.

Prissättning kan vara timbaserad eller baserad på ackumulering, vilket innebär att tjänsten prissätts efter antalet supportkontakter eller ärenden. Prissättningen är ofta också kopplad till framgång: hur högkvalitativ IT-supporten är eller vilka resultat som uppnås från försäljningssupport.

Det finns flera prissättningsmodeller, och vi förhandlar alltid fram lämpliga prissättningslösningar med våra kunder.

Oavsett prissättningsmodell visar våra kunders feedback och decennier av erfarenhet att outsourcad IT och Service desk är mer kostnadseffektiv än intern IT-support: de faktiska kostnaderna är lägre och resultatet bättre.

Är du redo? Låt oss hjälpa till.

Kartläggning av potentiella partners?

Eller bara öka din förståelse för vad outsourcing faktiskt är?

Vi lovar att vi kommer att bidra med vår 20-åriga expertis till ditt projekt, i alla skeden och i vilken skala som helst. Så lämna dina kontaktuppgifter så pratar vi mer!

Funderar du på att outsourca?
Hör av dig!

Johan Rinaldo
Johan Rinaldo Client & Solutions Manager
+46734-22 88 14
Andreas Wiesel
Andreas Wiesel Business Development Director
+46 70 787 98 02

Nöjda kunder inom outsourcinglösning

Sök