Skip to content

Barona Sverige utökar sitt erbjudande till marknaden i och med förvärvet av Sens Care

En läkare håller en surfplatta framför ett sjukhus.

Barona, en etablerad aktör inom kompetensförsörjning, har framgångsrikt förvärvat Sens Care, ett Företag som specialiserar sig på bemanning inom vård och omsorg. Med över ett decennium av framgångsrik verksamhet inom vård- och omsorgssektorn ser Baronagruppen entusiastiskt fram emot att vidareutveckla detta affärsområde i Sverige, i nära samarbete med Sens Cares kompetenta medarbetare och engagerade kundbas. Sens Cares aktuella verksamhet, som inkluderar närvaro i stora delar av Sverige, kommer kontinuerligt att drivas framåt.

Barona, nu med Sens Care under sitt tak, kommer att fortsätta att förse vården med välbehövlig kompetens, inklusive sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor. Barona har massor av lediga jobb för sjuksköterskor och fler kommer. Planen är att utöka sin närvaro på den svenska marknaden, och detta inkluderar såväl den privata som den statliga och kommunala sektorn.

Simo Lohi, en erfaren affärschef inom Baronagruppen, delar sin entusiasm inför detta steg: ”Barona har under lång tid bedrivit framgångsrik verksamhet inom detta område i Finland. Med vår gedigna erfarenhet och expertis ser vi fram emot att ta oss an den svenska marknaden tillsammans med våra svenska kollegor, som besitter en djup och mångårig kompetens inom branschen. Vår gemensamma målsättning är att matcha rätt kompetens med rätt arbetsuppgifter.”

Inom vård- och omsorgssektorn råder det en påtaglig brist på arbetskraft, en utmaning som Barona aktivt tar itu med. Enligt Socialstyrelsens bedömning rapporterar 15 av 21 regioner i år om brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Barona, som del av sin långsiktiga strategi, strävar inte bara efter att förse den svenska vården med kvalificerad arbetskraft, utan också att inkludera internationell arbetskraft för att möta landets behov.

Lena Ekh, en framstående röst inom sektorn och Sales Manager på Barona, delar sina tankar kring detta tillvägagångssätt: ”Internationell arbetskraft utgör en betydelsefull lösning för många av de utmaningar som vårdsektorn står inför.”

Det är Baronas fasta övertygelse att detta steg inte bara stärker vår position som en pålitlig aktör inom kompetensförsörjning, utan också att det bidrar positivt till den övergripande utvecklingen av vård- och omsorgssektorn i Sverige och bortom detta.

“Vi ser med tillförsikt fram emot framtiden och de möjligheter som förvärvet av Sens Care kommer att ge oss. Jag är stolt och glad över detta och hälsar alla Sens Cares medarbetare och kunder varmt välkomna till Baronafamiljen!” säger Johanna Mix, VD för Barona i Sverige.

Kontaktuppgifter:

Simo Lohi
VP Social and Healthcare
simo.lohi@barona.se
+358414547884

Johanna Mix
VD Barona Sverige
johanna.mix@barona.se
+46 720 77 21 13

Pressmeddelande Vård och omsorg

Sök