Skip to content

Budgettider – Årlig budgetering och andra alternativ

Dekorativ bild av stressad person med räkning eller kvitto i handen.

Du kanske har ett favoritlag eller en favoritidrottare i någon sport? Skulle du välja att slå vad om kommande års resultat baserat på föregående års placering eller skulle du vilja ha möjligheten att omvärdera det du tippat månadsvis?

Vi tycker att det är intressant att titta på det årliga budgetarbetet och i denna blogg vill vi diskutera och utmana gamla mönster och beteenden. Finns det andra eller bättre sätt att arbeta med ekonomisk planering och uppföljning?

Svårigheten med att lägga en budget

Kritik mot den årliga budgeten handlar ofta om svårigheten med att lägga en budget för ett helt år eftersom det är svårt att se så långt in i framtiden. Redan några månader in på det nya året är den årliga budgeten inaktuell och kanske rent av meningslös att referera till. Arbetet är komplext, involverar många i organisationen, och görs i ett system du kanske bara använder en gång om året.

Övrig kritik mot en traditionell budget är att den ofta resulterar i internpolitiska inslag och driver suboptimalt beteende med personliga incitament. Slutligen är risken med en analys kopplad till den årliga budgeten att du fastnar i avvikelser och inte ser till de bakomliggande problemen med att du inte når lönsamhet eller tillväxt.

Hur ska man tänka om årlig budgetering?

Så vad är alternativet? Få ledare och bolag vågar släppa ett budgetarbete helt. Naturligtvis är det viktigt för en organisation med ekonomiska mål, kostnadskontroll och en tydlig plan för eventuella investeringar. Att förändra arbetet med ekonomisk analys, planering och uppföljning är ett förändringsarbete i sig, som tar tid och kräver resurser.

Att börja arbeta med rullande prognoser kopplade till historiska data kombinerat med aktuella bedömningar kan vara mer framgångsrikt för att förutsäga ett framtida utfall. Det gör det möjligt för organisationer att på ett mer exakt – och framför allt aktuellt sätt – bedöma utvecklingen framåt.

Det kan vara mer värdefullt att lägga tid på att identifiera de viktigaste faktorerna för skapandet av nya affärsmöjligheter i stället för att analysera föregående års kostnadsstruktur. Du får då sannolikt ett mer verksamhetsnära perspektiv på din ekonomiska planering, vilket också gör den mer tillgänglig och lättare att kommunicera till din organisation.

Samarbete mellan avdelningarna

Skapandet av rullande prognoser kräver god förståelse för vad som driver intäkter och kostnader i din organisation. Behovet av denna förståelse leder ofta till ett närmare samarbete mellan ekonomiavdelningen och affärschefer och övrig organisation. Arbetet med rullande prognoser underlättar även riskanalyser och skapar tid och förutsättningar för scenarioplanering, något som sannolikt har mycket hög relevans för en organisations överlevnad i en oförutsägbar omvärld.

Vill du fördjupa dig mer i ämnet? Kolla in Baronas budgeteringswebinar med Interim CFO Marcus Glantz som diskuterar ”Budgetens vara eller icke vara” med Anna Hane Baronas Head of Accounting.

Budget Ekonomi Finans

Sök