Skip to content

Barona IT är stolta över fortsatt partnerskap med Fujitsu Sweden AB

Dekorativ bild av en grafisk representation med Fujitsu och Barona-logotyper och röda kretskort.

Barona IT har förlängt sitt samarbete med Fujitsu Sweden AB. Barona och Fujitsu har undertecknat ett ramavtal som omfattar ticket- och timbaserade tjänster inom tekniskt stöd för Fujitsus Fältservice i Sverige. Ramavtalet är ett tvåårigt avtal med option på ett års förlängning. 

”På Barona har vi investerat mycket i detta partnerskap där vi har ett gemensamt mål att tillfredsställa Fujitsus kunder och deras slutanvändare. Det här upplägget är skräddarsytt för att förse Fujitsus Fältserviceorganisation med den volym av arbetskraft de har behov av under olika perioder. Det möjliggörs med hjälp av vår egenutvecklade tekniska plattform och vår effektiva och kvalitetssäkrade process för rekrytering, uppföljning och personalledning.

Bild på Johanna Mix

”Med vår kunskap och erfarenhet inom kompetensförsörjning, digital utveckling och effektiva affärsmodeller ser vi till att alltid ha rätt medarbetare, rätt verktyg och nå såväl kundernas som medarbetares och kandidaters förväntningar. Detta samarbete visar på hur två organisationer arbetar tillsammans för att uppnå en högre servicenivå, effektivitet och lönsamhet genom att fördela ansvaret baserat på sina respektive styrkor. Vi är otroligt stolta att Fujitsu lagt sitt fortsatta förtroende hos oss”, säger Johanna Mix, VD på Barona

”Vi är glada att kunna meddela vårt fortsatta partnerskap med Barona där vår partner har en viktig roll i att stötta Fujitsus Fältservice med tekniskt kompetenta resurser vid behov. För Fujitsu är den egna rikstäckande Fältserviceorganisation en mycket viktig del i vår förmåga att kunna leverera förstklassig service och den bästa kundupplevelsen till våra kunder och deras kunder-slutanvändare. Vi är aktiva inom bank, detaljhandel, industri och offentlig verksamhet där våra fantastiska tekniker och specialister hjälper till att hålla hjulen rullande varje dag, 24 timmar om dygnet under årets alla 365 dagar”, säger Magnus Engdahl, Head of TMS på Fujitsu


Om Barona

Barona hjälper företag och organisationer med kompetensförsörjning och partnerskapsbaserade lösningar. Barona skräddarsyr moderna upplägg baserade på egenutvecklade digitala plattformar och ny teknik kombinerat med de bästa talangerna, för att matcha kundernas behov. Barona IT ingår i Bravedo-koncernen, en grupp med över 30 oberoende teknik- och tjänsteföretag. Bravedo är verksamma i 11 länder med en sammanlagd nettoomsättning på över 600 miljoner EUR. Bravedo är en grupp företag som definieras av mod, med gemensamma värderingar, metoder och mål vars kompetens kompletterar varandra.

Vår verksamhet inom IT består av två fokusområden – att skapa den bästa kundupplevelsen av tekniskt stöd för slutkunder, samt att hjälpa våra kunder att hitta de bästa IT-talangerna genom Northstar Talent. I år sysselsätter Barona IT ca. 1000 specialister i Norden.

Logo på Barona.

Om Fujitsu

Fujitsu är ett ledande företag inom information- och kommunikationsteknik som erbjuder en komplett portfölj av produkter, lösningar och tjänster inklusive egen rikstäckande Fältserviceorganisation. Fujitsu ger företag och organisationer möjlighet att skapa en robust IT-infrastruktur och öppna för digital innovation som skapar konkurrensfördelar i en tid präglad av digital transformation.

De har som målsättning att ytterligare utveckla och stärka sin Fältserviceverksamhet över hela Sverige, genom att använda sig av en tredje part för tillhandahållandet av personal vid behov, för underhåll av hårdvara, reparationer, byten av teknisk utrustning samt vid större utrullnings- och uppgraderingsprojekt. Fujitsus Fältservicekunder erbjuds en garanterad och hög servicenivå och leveranstiden är mellan fyra timmar upp till nästa arbetsdag.

Logo på Fujitsu.

Mer information:

Johanna Mix, VD Barona Sverige                 
Tel +46 72 077 21 13
johanna.mix@barona.se  
För mer information besök Barona Sveriges hemsida.

Magnus Engdahl, Head of TMS Fujitsu
Tel: +46 70 458 85 63
magnus.engdahl@fujitsu.com
fujitsu.com/se/

Arbetsliv IT Pressmeddelande

Sök