Skip to content

Rekrytering – hur mycket kostar det och vad är priset för misstag?

Man som står med kikare på en bro.

När ett företag vill anställa en ny medarbetare och utlyser en ledig tjänst kan diskussioner om kostnaden för rekrytering uppstå – vad är priset och vad ingår? I det här inlägget fördjupar vi oss i just kostnaderna för rekrytering och de potentiella de förlusterna vid utebliven tillsättning.

Rekrytering kan genomföras på olika sätt, och en del av den slutliga kostnaden kommer från de metoder och kanaler som används. Du kan använda externa sociala mediekanaler som LinkedIn för rekrytering eller rekryteringsplattformar som Recman. Förutom att skapa och publicera en jobbannons innehåller rekryteringsprocessen vanligtvis många interna möten, jobbmarknadsföring och intervjuer med potentiella kandidater. Dessa uppgifter kan hanteras internt eller med stöd av en extern partner.

Rekrytering slukar resurser – tid är ofta lika med pengar

Valet av verktyg i sig avslöjar inte hela kostnaden för rekryteringen, så vilka andra kostnader bör man vara beredd på under processen? Sökandets komplexitet och brådskande karaktär samt tidsåtgången och lönerna för alla inblandade i rekryteringsprocessen påverkar kostnaden

Headhunting är ett vanligt verktyg i synnerhet vid rekrytering av experter. Det kräver dock tid, expertis och nätverk. Potentiella kandidater söks många gånger upp även om de fortfarande är i en pågående anställning. När man tillsätter en särskilt krävande tjänst är det fördelaktigt om rekryteraren förstår arbetsmarknaden och kan välja rätt kanaler för att hitta rätt talang. Kolla in våra tips om hur du hittar rätt kandidat att rekrytera.

Det är dock inte alla företag som har en HR-avdelning eller en HR-fokuserad person som ansvarar för eller är särskilt kunnig inom rekrytering – i dessa fall kan det ta extra lång tid att initiera rekryteringsprocessen och uppnå resultat. Och ju längre tjänsten förblir obesatt, desto mer sannolikt är det att den börjar påverka företagets resultat.

Misslyckad anställning ökar kostnaden för rekryteringen

Du kan vanligtvis förutse en del kostnader för rekrytering i förväg. Emellertid misslyckas rekryteringen ibland. Eftersom en dålig rekrytering kan ha flera olika orsaker kan kostnaderna variera mycket.

Även en misslyckad rekrytering inkluderar kostnader för att genomföra rekryteringsprocessen och till exempel marknadsföringskostnader. Pengar går också förlorade i form av lönekostnader för den tid som den felanställde har arbetat. Priset beror naturligtvis på lönen och hur länge den felanställde har arbetat i företaget.

Du kan också beräkna alternativa kostnader för den misslyckade anställningen, till exempel de intäkter företaget redan har förlorat medan anställda fokuserar på att främja rekrytering istället för fakturerbart arbete.

Expertpositioner kan ha långa introduktionstider för att den nyanställde ska förstå sin roll och organisationens strategi fullt ut. Onboarding betalar sig helst själv. Men om du har anställt fel person är de resurser du har lagt ner på onboarding bortkastade. En uppskattning är att det kan ta många månader upp till ett år att hitta en ersättare och nå ett produktivt stadium.

Du kanske också är intresserad av vår artikel om hur du undviker fallgroparna och rekryterar framgångsrikt.

Att hålla ihop det med hjälp av en partner

Kostnadsintervallet för misslyckade anställningar är brett, och forskarna har ganska varierande uppskattningar. Anställdas positioner och effekterna av deras förlust på övrig personal och kunder påverkar den slutliga kostnaden.

En noggrant genomförd behovs- och kompetensbedömning och planering av rekryteringsprocessen från början stöder i sig en framgångsrik rekrytering. Särskilt när du anställer för mer krävande positioner, se till att du lägger tillräckligt med tid på att utvärdera kandidater. Annars är konsekvenserna av en potentiellt dålig anställning mer betydande.

Om din organisation inte har tid eller kompetens i dessa frågor bör du genomföra rekryteringen i samarbete med en partner. Beroende på behov kan Barona bistå med direktsökningar, lämplighetsbedömningar eller marknadsföringskampanjer för att öka synligheten för sökningen.

Ditt företag skulle också kunna överväga bemanning som ett alternativ för att lösa dina personalbehov.

Sammanfattningsvis understryker komplexiteten och kostnaden för rekrytering vikten av ett strategiskt tillvägagångssätt. Att samarbeta med en erfaren rekryteringsbyrå kan kompensera för dessa kostnader genom att utnyttja deras expertis och resurser. I slutändan är målet att hitta rätt person för rollen och företaget.

Arbetsgivare Rekrytering Rekryteringsprocess

Sök