Skip to content

Lyckad rekrytering – Undvik fallgroparna!

Dekorativ bild av en jobbintervju där två personer pratar och dricker kaffe.

Lyckad rekrytering kan ibland vara en utmaning. Men det är också en enorm möjlighet. När rätt personer träffas hittar den arbetssökande det jobb han eller hon gillar och arbetsgivaren hittar den mest lämpade för jobbet. Men många saker kan gå fel samtidigt. Hur undviker man fallgropar som kan lura i rekryteringsprocessen? 💼

Rekryteringsrelaterade val i organisationer kanske med jämna mellanrum borde skakas om och ifrågasättas en aning – många gånger har vanor fastnat med åren och blivit mer till regler. Många organisationer letar fortfarande ihärdigt efter den perfekta experten som uppfyller alla kriterier inom utbildning, erfarenhet och kompetens. 

Många gånger brottas man även med kundernas önskemål och förväntningar, eller tror att företaget inte har tid att utbilda folk eller vänta på utveckling. Långvarig rekrytering tar ofta resurser, pengar, tid och energi och orsakar ytterligare utmaningar när organisationen är överbelastad, övertiden hopar sig, kundarbetet blir lidande och projekt försenas. Om du känner att du inte kan hitta en lämplig person någonstans kanske du ska ompröva sökkriterierna och arbetsbeskrivningen för den lediga tjänsten.

Här är 4 tips som hjälper din nästa rekrytering att gå smidigare

1. Framgångsrik rekrytering kräver tid, så använd den sparsamt ⌚

Lyckad rekrytering är en fråga om olika val. Det är utmanande att välja de personer som är bäst lämpade för intervjun baserat på den begränsade information som finns tillgänglig och slutligen erbjuda en av dem ett jobb. Hur vet du om du gör rätt val?

Det viktigaste skedet av framgångsrik rekrytering är redan innan rekryteringen. Lägg tillräckligt med tid på att utforma profilen för den öppna positionen, eftersom den kommer att avgöra kvaliteten på inkommande ansökningar.

2. Var realistisk i dina önskemål – vad behövs egentligen? 👨‍🚀

Ofta, när rekryteringsbehov uppstår, tar idén fart. Företag är ibland ivriga att söka övermänskliga och mångbegåvade människor med erfarenhet och bevis/diplom/certifikat. För en lyckad rekrytering kan det vara en spelförändring att ta ett annat perspektiv. Låt oss börja leta efter kompetenser och profiler som inte är så svåra att hitta på arbetsmarknaden istället. Kolla in våra tips om hur du hittar rätt kandidat att rekrytera.

Därför är det väsentligt att vara realistisk när man tänker på vilken typ av expert- och kompetensnivå som behövs – och framför allt vad företaget kan erbjuda den sökande i utbyte mot arbetsinsatsen.

Fundera på vilken typ av person och vilken bakgrund den sökande ska ha, och vad räcker? Vilken typ av person arbetade i tjänsten tidigare och vilken kompetens hade personen – behövs exakt samma kompetens eller kanske något helt annat?

3. Kom ihåg att titta på potentialen – en färdig expert är inte alltid bäst ⭐

Ett tips inom rekryteringar är att anställa personlighet och attityd – och träna färdigheter, när detta är möjligt. Ibland finns det inget färdigt paket på marknaden som tillgodoser alla önskemål. I individuella rekryteringssituationer är det verkligen viktigt att stanna upp och fundera över vilka saker personen verkligen behöver veta och vad man kan lära sig.

En person med mindre erfarenhet, men som är ivrig och motiverad att arbeta, kan faktiskt vara ett bättre alternativ i längden än en sökande som redan kan allt. Tekniska eller andra administrativa kunskaper kan ofta läras in snabbt, om inställningen och förmågan finns där. En anställd person med potential blir ofta också mer engagerad i organisationen när den får en ny utmaning i karriären.

4. Glöm inte företagskulturen – kulturanpassning spelar en stor roll 💙

Företagskultur ses ofta som något som ett företag erbjuder sina anställda. Det är dock också värt att vända på situationen och fundera över vad den nya personen tillför företagets kultur.

Människor skapar ett företag och den så kallade kulturanpassningen är en allt viktigare egenskap hos en sökande i dagens organisationer. Den sökandes personlighet och värderingar kan vara avgörande egenskaper.

En person som delar samma värdegrund med företaget är också mer benägna att stanna kvar på jobbet längre. Så fråga dig själv: Vilka är de viktigaste egenskaperna som förväntas av rekryterare och vilka ytterligare egenskaper kan ge mervärde? Vilket är det lämpligaste sättet att rekrytera på för er verksamhet?

Slutligen

Det finns många olika rekryteringslösningar och den goda nyheten är att det definitivt finns ett lämpligt sätt att rekrytera för alla. Passar traditionell rekrytering, direktsökning, utbildning, anställning, HR-konsultation eller något annat dina behov? I varje enskilt fall är dock lyckad rekrytering alltid mer än att bara lägga ut en platsannons och välja ut den mest lämpliga personen bland de sökande.

Om du känner att din egen kompetens, tid eller resurser inte räcker till för högkvalitativ rekrytering bör du överväga att använda en rekryteringspartner. Rekryteringsprocessen kan helt eller delvis läggas ut på en partner.

En bra partner kan berätta om den expertis som finns på marknaden och hjälpa till att definiera en realistisk profil av vad som eftersträvas. Ibland kan en partner vara ett stöd, även bara under intervjufasen eller vid behov sköta hela rekryteringsprocessen från början till slut. 

Företagskultur Rekrytering

Sök