Skip to content

Myter om bemanning – antaganden om bemanningsbolagen

Johan Rinaldo
Två personer spm sitter på en blakong. Framför dem är ett bord där de spelar ett spel med träklossar

Johan Rinaldo
Client & Solutions Manager på Barona

I min roll som säljare inom personal- och rekryteringsbranschen stöter jag regelbundet på föråldrade föreställningar om bemanning och förväntningar som företag, kunder och anställda har. Därför tycker jag det är dags att en gång för alla slå hål på dessa myter.

I denna text har jag sammanställt fem av de vanligaste antagandena som jag har stött på i samtal med företag som antingen använder eller överväger att använda bemanningstjänster.

Johan Rinaldo
Johan Rinaldo Client & Solutions Manager
+46734-22 88 14

Myt 1: Bemanningslösningar Kräver inga åtaganden

Kunder ser ofta externa bemanningslösningar som en snabbfix för att tillgodose omedelbara arbetskraftsbehov. Även om det stämmer att vi snabbt kan täcka upp för brister i rekryteringen, är uppfattningen att man kan avbryta anställningar utan konsekvenser, vilseledande.

För att lyckas med bemanning på dagens arbetsmarknad, krävs proaktiv planering tillsammans med kunder för att i förväg bygga upp en pool av anställda som säkerställer beredskap och god passform. Så kallad effektiv bemanning!

Myt 2: Rekrytering Inhouse Är Bättre och Mer Kostnadseffektiv

Många företag underskattar de interna kostnaderna och komplexiteten i rekrytering. Inhouse-rekrytering kräver mycket tid och resurser, vilket ofta går ut över andra viktiga uppgifter.

Att använda en bemanningspartner erbjuder etablerade system och expertis, vilket höjer både rekryteringskvaliteten och effektiviteten. På så sätt kan dina anställda behålla fokus på sina huvuduppgifter, medan byrån hanterar rekryteringen. Läs mer om hur du sparar med en bemanningspartner!

Myt 3: Bemanningsföretag Arbetar Utan Kundengagemang

Att anlita ett bemanningsföretag minskar visserligen den dagliga arbetsbördan för interna chefer, men optimala resultat kräver ett aktivt deltagande från kunden.

Kritiska rekryteringsstadier, såsom inledande möten och kandidatutvärderingar, kräver kundens engagemang för att säkerställa rätt matchning och framgångsrika resultat.

Myt 4: Flera Leverantörer Garanterar Bättre Tillgänglighet

Till skillnad från vad många tror, kan användandet av flera bemanningsleverantörer för en enda ledig tjänst förvirra potentiella kandidater och urvattna ditt varumärkes integritet. Ett strategiskt partnerskap med en enda leverantör erbjuder djupare samarbete och samstämmighet, vilket leder till bättre lösningar och en starkare förståelse för dina affärsbehov.

Myt 5: Partnerskap med Bemanningsföretag Är Endast Värdefulla i Svåra Arbetsmarknader

Slutligen är det enligt min mening en missuppfattning att partnerskap med bemanningsföretag endast är fördelaktiga när talang är bristfällig. Kontinuerligt samarbete säkerställer tvärtom att du är förberedd för marknadsförändringar och snabbt kan anpassa dig till nya krav. Effektiva partnerskap hjälper till att bibehålla arbetskraftens flexibilitet och stödjer affärskontinuitet genom alla marknadsförhållanden.

Partnerskap med bemanningsföretag är strategiska investeringar som stödjer affärstillväxt och operativ effektivitet. Att förstå och bemöta dessa vanliga myter hjälper beslutsfattare inom B2B att fatta välgrundade beslut om sina personalstrategier, och säkerställer att de utnyttjar dessa partnerskap till sin fulla potential.

Arbetsgivare Arbetsliv Bemanning

Sök