Digital kompetensförsörjning - Barona.se
Våra tjänster Digital kompetensförsörjning

Maximera möjligheterna med digitalisering

Digitalisering är utmanande inte bara för företag men även för processer och individer. Digitalisering påverkar arbetssätt och skapar möjligheter för nya affärsmöjligheter. Digitalisering är så mycket mer än nya tekniska lösningar och produkter.

Tekniken behövs för att stödja och möjliggöra innovationer och arbetssätt, men förståelse för vilka processer som kan eller ska effektiviseras och förändras tillsammans med rätt kompetens är avgörande. I denna, konstant rörliga, marknad är det svårt att veta vilka investeringar som är rätt 

En ny typ av digital arbetskraft är här. Den digitala arbetskraften utför arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor; vissa arbetsuppgifter automatiseras helt, i andra fall automatiseras enbart tunga moment.

Johanna Mix
CEO, Barona Sweden
Andreas Wiesel-image
Kontakta oss:
Andreas Wiesel
Sales & Business Development Manager
barona-contact-logo
Kontakta oss

Flexibilitet och låg risk med digital kompetensförsörjning genom Barona

Vid utveckling av en ny tjänst eller ett nytt system behövs kunniga specialister, ibland bara periodvis under projektets gång. Med vår hjälp, kan du tillsätta rätt resurser vid behov och under den period som du önskar. Om du märker att expertisen behövs regelbundet och dessutom blir en strategisk tillgång i företaget, kan du välja att rekrytera över personen till er och därmed slippa kompetensbristen i en konkurrensutsatt situation och marknad. I tillägg till denna flexibilitet kan Barona erbjuda dig att utan stora investeringar effektivisera din verksamhet med hjälp av vår egen teknologi.

På Barona har vi ett team på över 30 digitala utvecklare som enbart fokuserar på att hitta nya smarta lösningar för att effektivisera framtidens rekryteringsarbete. Vi har utvecklat flera skräddarsydda lösningar för att optimera prestation, effektivitet och lönsamhet. I korthet handlar det om att hitta rätt person för rätt plats, effektivisera arbetsmetoderna och utveckla bra verktyg.

Några av de digitala verktyg vi utvecklat fungerar idag som kommersiella tjänster. Vi har även utvecklat ett rapporteringsverktyg för HR, ett uppföljningsverktyg för försäljning och ett verktyg för analys och utvärdering av arbetsförmåga. Det här är bara några exempel på de lösningar vi utvecklat genom åren för att möta behovet hos våra kunder.

Jelpp

Med hjälp av artificiell intelligens kan du effektivisera rekryteringen och enklare hitta rätt medarbetare för ditt behov. Jelpp har utvecklats i samarbete med Baronas rekryteringsspecialister. 

Baronas blogg - tankar om arbete och arbetsliv

Andreas Wiesel-image
Kontakta oss:
Andreas Wiesel
Sales & Business Development Manager
barona-contact-logo
Kontakta oss