Skip to content
Bild på en svetsare som arbetar på Skodafabriken.

KUNDCASE ŠKODA GROUP REGION NORTH

Under åren har Škoda Group Region North stått inför utmaningen att hitta lämplig personal för att producera medeltunga industriprodukter vid deras fabrik i Otanmäki samt för spårvagnsmodifiering och underhållsarbete vid deras depå i Helsingfors. Den befintliga arbetskraftsbristen inom branschen tillsammans med strikta kvalitetsstandarder för arbetet har skapat svårigheter i rekryteringsprocessen.

Lösning

Barona har utvecklats till en långsiktig samarbetspartner för Škoda och erbjuder innovativa lösningar i takt med de förändringar som sker på arbetsmarknaden. Företagets behov av arbetskraft har framgångsrikt mötts genom strategier såsom internationell rekrytering. Med hjälp av Barona säkerställs att arbetarna har de nödvändiga yrkeskunskaperna, oavsett deras bakgrund.

”Vi accepterade Baronas förslag om internationell rekrytering med en experimentell inställning. Processen har börjat mycket positivt. Det är särskilt värdefullt att arbetarnas kompetens bekräftas genom arbetsprov innan de anländer till oss, och Barona även hjälper till med omlokaliseringen.”

 
Johanna Keski-Petäjä, Senior HR Specialist, Škoda Group Region North

Valde Barona som strategisk partner

Škoda strävar efter att vara i takt med en föränderlig arbetsmarknad och modernisera sin rekryteringsstrategi. Det är därför som den framstående europeiska tillverkaren av medeltunga industriprodukter och spårunderhållsutrustning, skapad för krävande förhållanden, har valt Barona som en av sina strategiska partners. Dessa två företag har samarbetat inom rekrytering under flera år och har naturligt anpassat sitt samarbete efter Škodas skiftande behov. De växande produktionskraven vid Škodas Otanmäkifabrik har ökat arbetskraftsplaneringens utmaningar. Därför har Škoda enkelt kunnat lita på den välbekanta och pålitliga partnern Barona.

”Med ökande orderstock har vi behövt skickliga arbetare inom svetsning och CNC-bearbetning med kort varsel. Tack vare Baronas starka rekryteringskompetens, nätverk och synlighet har vi snabbt och flexibelt kunnat tillgodose våra behov”, säger Škodas Senior HR Specialist, Johanna Keski-Petäjä.

Internationell rekrytering har bringat kvalificerade arbetare till fabriken

Under 2022 har 80 arbetare framgångsrikt anställts vid Otanmäkifabriken. För år 2023 planeras en liknande ökning av arbetsstyrkan. Det har varit särskilt utmanande att hitta tillgängliga experter i Finland, speciellt inom svetsningsområdet. Barona har framgångsrikt samarbetat med Škoda för att tackla detta problem genom internationell rekrytering. CNC-operatörer från Polen anlände till fabriken under våren 2020, följt av svetsare i augusti samma år.

”Senast har cirka ett dussin svetsare rekryterats från Filippinerna via Barona, och planen är att de ska börja arbeta på fabriken inom kort. De genomgår specifik utbildning i samarbete med Kainuu yrkesläroanstalt”, säger Johanna Keski-Petäjä.

Fabriken i Otanmäki har redan en mycket mångkulturell arbetsstyrka, vilket har förenklat internationell rekrytering. Bland de cirka 650 anställda finns medarbetare från upp till 15 olika nationaliteter, vilket har resulterat i en bred språkkompetens bland arbetsledarna.

”Tillverkningen av dubbelvåningspersonvagnar och låggolvsspårvagnar vid fabriken i Otanmäki ställer höga krav på kvalitet, och de anställda förväntas ha en hög kompetensnivå. De rekryterade medarbetarna har visat starka grundkompetenser och har snabbt anpassat sig till sina arbetsuppgifter”, kommenterar Keski-Petäjä med glädje.

Mervi Tarvainen, chef för Helsingforsdepån, och Johanna Keski-Petäjä, Senior HR Specialist vid Škoda Group Region North, är båda nöjda med rekryteringsresultaten från Barona.

”De individer som har rekryterats genom Barona har verkligen varit en passande match för oss, både när det gäller deras färdigheter och deras personlighet. Barona har en tydlig förståelse för vårt verksamhetsområde, våra behov och vilken typ av personer vi letar efter”

Mervi Tarvainen, chef för Helsingforsdepån, Škoda Group Region North.

Långsiktigt samarbete genererar även resursbesparingar vid depån

Škoda har också samarbetat med Barona för att tillgodose de ökande behoven vid deras depå i Helsingfors. Arbetare från Barona har aktivt deltagit i ett stort ombyggnadsprojekt under det senaste 1,5 året, vilket inkluderar spårvagnsmodifiering och underhållsarbete.

Mervi Tarvainen, chef för Helsingforsdepån, poängterar att företaget söker efter en specifik inställning hos sina arbetare. När de utför underhållsuppgifter är det nödvändigt att vara redo att hantera utmanande arbetsställningar. Förutom det, arbetar de med elektricitet, vilket innebär att arbetarna måste vara mycket medvetna och proaktiva när det gäller säkerhet och arbetsmiljö.

”Det långsiktiga samarbetet har resulterat i ömsesidig förståelse med Barona om vilken typ av hjälp och stöd vi behöver. Ett kort telefonsamtal kan snabbt lösa problem eller behov,” förklarar Tarvainen.

Samarbetet med Barona har hjälpt depåns ledning och HR-avdelning att effektivare fördela sina resurser. Efter att Barona har utfört en inledande urvalsprocess, presenteras kvalificerade kandidater med rätt kompetens och certifieringar till Škoda. Tarvainen konstaterar att valet av kandidater från denna kvalificerade pool har varit en enkel process.

Kvalitet säkras med Barona

Škoda är överlag mycket nöjda med samarbetet med Barona. Både Mervi Tarvainen och Johanna Keski-Petäjä framhåller den kontinuerliga och problemfria kommunikationen som en framgångsfaktor mellan de två parterna.

”De individer som rekryterats genom Barona har verkligen varit en passande match för oss, både när det gäller deras färdigheter och personlighet. Barona har en tydlig förståelse för vårt verksamhetsområde, vad vi gör, och vilken typ av människor vi behöver.
Det är verkligen uppskattat,” säger Mervi Tarvainen.

Johanna Keski-Petäjä ser en fortsättning på det framgångsrika samarbetet med Barona även i framtiden.

”Det är viktigt för oss som företag att vara stolta över våra samarbetspartners. Med Barona kan vi vara säkra på att det arbete som utförs är av högsta kvalitet och levereras med kvalitetsgarantier,” konstaterar Keski-Petäjä.

Vill du veta mer?

Kontakta någon av våra experter!

Camilla Arvidsson
Camilla Arvidsson Area Manager /Teknik & installation
+46 735 402 796
Mattias Molin
Mattias Molin Consultant Manager/ Teknik & installation
+46 73 523 08 90

Sök