Skip to content
Dekorativ bild av en snöig miljö med träd täckta med snö.

CASE: VATTENFALL X Barona

Professionell rekrytering skapar möjligheter för den sökandes framgång

  1. Utmaning
    Energibolaget Vattenfall ställer höga krav på sina partners. Detta eftersom organisationen tar rekryteringsfrågor på största allvar och ser jämställdhet som en viktig faktor. Barona har varit Vattenfalls rekryteringspartner i flera år och när en ny expert behövs kontaktar Vattenfall Barona. 
  2. Lösning
    Barona ansvarar för helhetslösningar i form av rekryteringar och resultatet har varit utmärkt. Rekryteringen har fokuserat på den sökandes erfarenhet och det har vi sett återspeglas i deras framgångar. Samarbetet har varit smidigt och Barona och Vattenfall funderar tillsammans på lösningar för personalens olika utmaningar.

Barona har varit Vattenfalls rekryteringspartner i flera år. Vattenfall kontaktar Barona när de är i behov av en ny expert. I praktiken är Baronas konsulter nästan som Vattenfalls egen personal och använder till exempel Vattenfalls eget rekryteringssystem.

Foto på Vattenfalls avdelningsledare Sari Grönlund.

– Vi tar personalärenden på största allvar. Jämställdhet är helt avgörande vid rekrytering. Det kräver vi naturligtvis även av våra partners. I detta avseende kan jag säga att Barona är den perfekta partnern.

Vattenfalls kapitelledare  Sari Grönlund.

– Vi tar personalärenden på största allvar. Jämställdhet är helt avgörande vid rekrytering. Det kräver vi naturligtvis även av våra partners. I detta avseende kan jag säga att Barona är den perfekta partnern, beskriver Vattenfalls kapitelledare  Sari Grönlund.

Samarbeten genererar de bästa resultaten

Barona ansvarar för rekrytering på så kallad helhets-basis och enligt Grönlund kan Vattenfall lita fullt ut på Baronas arbete. Det betyder dock inte att Barona gör allt ensamma.

– Vi vill göra det här tillsammans. Utifrån egen erfarenhet ger samarbete det bästa resultatet av alla, sammanfattar Grönlund. Samarbetet har verkligen varit mycket givande.

Den sökandes erfarenhet spelar en nyckelroll


Sari Grönlund började på Vattenfall för cirka fem år sedan. Hon anslöt sig till företaget, även hon rekryterad av Barona.

– Jag måste säga att jag fortfarande minns hur bra och professionellt allt sköttes då. Det handlar alltså inte bara om hur vi som rekryterare har det, utan också om hur den sökande mår, framhåller Grönlund.

– Jag hade själv en riktigt bra känsla på den tiden. Intervjusituationen var sådan att den fick sökanden att lyckas. Jag tror att detta är kärnan i det hela: den intervjuande rekryteraren skapar möjligheter för den andres framgång. Därför stöttar jag verkligen professionell rekrytering, sammanfattar Grönlund.

Vill du veta mer?

Ritad bild av en handritad lockig pil som pekar åt höger.

Övriga kundcase inom rekrytering

Två kvinnor vid ett bord med en bärbar dator och kaffe.

Vad skulle vi kunna göra för er?

Sök