Skip to content
Dekorativ bild av ett tomt rum med flyttlådor mot väggen.

CASE: svENSK adRESSÄNDRING X Barona

Svensk Adressändring AB använder Baronas tjänster för att upprätthålla en bra kundupplevelse

Svensk Adressändring AB samlar in adressändringar och beställningar av eftersändning och lagring av post från privatpersoner och företag och distribuerar till Sveriges samtliga postoperatörer. Bolaget bildades när postmarknaden avreglerades 1993-1994 och ägs gemensamt av PostNord och CityMail. Vi är en viktig del i arbetet med att säkerställa att postoperatörerna har korrekt information och bidrar till en fungerande postgång i Sverige.

  1. Utmaning
    De senaste åren har Svensk Adressändring AB haft stort fokus på att ersätta gamla system med nya för att i slutändan möjliggöra en bättre upplevelse för kunderna. Arbetet med detta har ställt stora krav på organisationen med begränsade resurser, vilket har lett till tuffa prioriteringar mellan att säkerställa långsiktigt hållbara system och att upprätthålla en bra kundupplevelse här och nu.
  2. Lösning
    Barona står för Svensk Adressändring ABs huvudsakliga dagliga kundkontakt och utgör en integrerad del av kundresan för en stor del av företagets kunder. Många av de förändringar de har behövt göra har därför fått direkt påverkan på Baronas arbete, vare sig det handlar om ändringar i deras underliggande system, i kundtjänstens systemstöd eller på den externa webben. Vi har implementerat ett arbetssätt där Barona är involverade i alla skeden av bolagets produktutveckling, från analysarbete och kravställning till användartester och sluttester. På så sätt kan bolaget säkerställa att Baronas omfattande erfarenhet kring deras tjänster och kundernas behov alltid tas i beaktning, liksom de behov som finns på väl anpassade systemstöd.
Dekorativ bild av två personer i mitten av att flytta.

”Barona sätter kunden i fokus samtidigt som man har stor förståelse för verksamhetens behov och utmaningar.”


Peter Wahlby, COO
Svensk Adressändring AB

Nära samarbete med Barona

Peter Wahlby på Svensk Adressändring AB ger sin bild av samarbetet: ”När Svensk Adressändring AB grundades anlitades en kundtjänstleverantör med kontor i Strömsund för att hantera inkommande beställningar, scanning och en hel del annat. Nu nästan 30 år senare är gänget i Strömsund fortfarande en mycket viktig del av vår verksamhet, och nu ingår de i Barona.

Bolaget och Barona har ett mycket nära samarbete och det är också det som är den största fördelen med vårt partnerskap. Barona känner vår verksamhet utan och innan, något som är viktigt både för det löpande arbetet och när vi ska utveckla nytt.

Barona är en proaktiv och lösningsorienterad kundtjänstleverantör som inte är rädd att anta en utmaning. De sätter kunden i fokus samtidigt som man har stor förståelse för verksamhetens behov och utmaningar.”

Två kvinnor vid ett bord med en bärbar dator och kaffe.

VAD SKULLE VI KUNNA GÖRA FÖR ER?

Sök