Skip to content

Effektiv onboarding: Förbättra rekryteringsinsatserna

En kvinna knäböjer på startlinjen på en röd löparbana med gräs i bakgrunden. Hon är klädd i svarta kläder och har håret uppsatt i en knut på huvudet.

Dags för onboarding? Grattis till er nya medarbetare! Kom ihåg att det alltid tar tid att acklimatisera sig på en ny arbetsplats, och även de mest kvalificerade arbetarna bör inte lämnas ensamma för att själva lösa sina uppgifter. Genom att säkerställa en övergripande onboarding-process får du nya medarbetare att känna sig välkomna och du ger dem samtidigt en smidig start på sitt arbete.

Gör onboardingen till en minnesvärd upplevelse

En anställds första upplevelse kan dröja sig kvar i deras minne under lång tid och forma ditt företags varumärke från person till person. Sikta på ett positivt bestående intryck av din onboardingprocess.

Förvandla onboarding till en resa – en förhastad genomgång gynnar ingen. Även om affärsvärlden är notoriskt snabb, är det ingen ursäkt för att inte onboarda professionellt och konsekvent. Varje anställd, oavsett hur länge de har sin roll, har rätt till en genomarbetad onboarding – en förhastad start är kontraproduktiv, även om det bara är en tillfällig anställning.

Undvik överbelastning av information

Ofta, under sken av brådska, är de första ögonblicken fullproppade med information. Det finns dock en gräns för hur mycket man kan ta till sig på en gång . Det är osannolikt att mycket information kommer att fastna om hela onboardingen skyndas igenom på några minuter.

Varför inte utveckla en systematisk onboarding-väg som börjar tidigt och involverar flera personer? När du väl har etablerat en effektiv modell kan den enkelt replikeras i framtiden.

Tänk på den nya medarbetarens känslor – en varm atmosfär räcker långt. Känslor kan vara en berg- och dalbana under de första dagarna, fyllda med spänning, förväntan och många frågor. Även för en erfaren yrkesperson innebär en ny arbetsplats nya ansikten och nya tillvägagångssätt.

Onboarding är en längre resa där fokus den första dagen bör vara att välkomna den nya medarbetaren – utbildning och integration i teamet, uppgifterna och företagskulturen bör vara inkluderat.

Att välkomna en ny medarbetare behöver nödvändigtvis inte kräva någon extra tid, men det är viktigt att informera hela arbetsstyrkan om den nya medarbetarens ankomst. Presentationen i sig är en viktig del av onboardingen och visar på en god arbetskultur och det värde som varje teammedlem har.

Alternativa metoder för onboarding

Det är klokt att överväga alternativ till den vanliga introduktionsmetoden. Onboarding kräver aktivt engagemang och bör inte falla på en enda person – att dela ansvaret säkerställer att den nya medarbetaren verkligen lär sig och visar uppskattning för rollen och företaget. Skulle du också kunna bygga in en digital plattform för självständigt lärande?

Kom ihåg att det finns hjälp att få om det behövs. Barona erbjuder till exempel digital onboarding. Dessutom gör en onboardingprocess som använder gamification och bilder det möjligt för den nya medarbetaren att gå igenom sin första dag i förväg, vilket ger lugn och ro i förberedelserna.

Fördelar med bra onboarding

Bra onboarding är också uppenbart i högkvalitativ kundservice. Företag investerar vanligtvis betydande pengar och resurser för rekrytering och använder partners för att hantera rekryteringen. Så varför inte också satsa på onboarding? Snabb onboarding kan leda till osäkerhet hos anställda och så småningom hög personalomsättning, vilket skickar tillbaka arbetsgivaren till ruta ett.

Även om det inte finns någon genväg till grundlig onboarding, tänk på att den nyanställde är angelägen om att lära sig. Genom en gedigen onboarding förstärks deras färdigheter och kunskaper, vilket senare återspeglas i utmärkt kundservice.

Så även om du inte planerar vidareutbildning för nya medarbetare, engagera dig åtminstone för kvalitetsintroduktion. Viktiga uppgifter kan man ofta hitta tid till i de mest hektiska schemana, och när du väl har fått processen på plats kommer det att vara enkelt att ta in ny personal i framtiden.

Viktiga onboarding-steg; Kom ihåg dessa fyra punkter

  1. Se över ditt introduktionsmaterial och vad du vill uppnå med det. Utveckla din onboarding på samma sätt som du skulle utveckla en restaurangs meny – tänk på feedback från tidigare onboarding-upplevelser.
  2. Nyanställda behöver sedan handledning i sina arbetsuppgifter och förståelse för spelreglerna. De kan bara ta till sig en viss mängd information åt gången – planera en introduktionsväg snarare än en informationsdump, med tanke på stöd som digital onboarding.
  3. Involvera hela arbetslaget i att välkomna den nyanställde och dela på ansvaret för introduktionen – de som har jobbat ett tag har ofta kunskaper från många års arbete, medan nyanställda tydligt minns sin egen början.
  4. Kan onboarding ske snabbt om det behövs? Planera introduktionen i förväg av varierande längd baserat på den nyanställdes erfarenhet och anställningens karaktär: ibland kan en väl utformad snabbstart ge tillräckligt med grund för att ta sig an jobbet.

Sammanfattningsvis är introduktionsprocessen en viktig förlängning av rekryteringsinsatsen och sätter scenen för en ny medarbetares resa inom din organisation. Det är en investering som ger utdelning i form av medarbetarnas tillfredsställelse, bibehållande och den service de tillhandahåller. Kom ihåg att onboarding inte bara är en process; det är den välkomnande inkörsporten till en produktiv och engagerad medarbetarrelation.

Arbetsgivare Rekrytering Rekryteringsprocess

Sök