Skip to content
Baronas medarbetare på plats och träffar representatnter från Jula.

CASE: JULA X Barona

Kedjan Jula förlitar sig på Baronas professionalism på vägen mot ett rikstäckande butiksnätverk

  1. Utmaning
    Jula öppnade sin första butik i Finland under hösten 2022. Kedjan stod inför utmaningen att rekrytera lämplig personal för sitt läge i Vasa. Den begränsade kännedomen om den svenska kedjan på den finska marknaden utgjorde även en utmaning.
  2. Lösning
    Vi inledden en rekryteringsprocess med att skapa karriär- och rekryteringskampanj-sidor, samt högkvalitativ sökandemarknadsföring för att effektivt nå rätt talanger. Barona bidrog även med förkvalificering och intervjuer, och stöttade Jula i rekryteringsprocessen från start till mål.

Jula, en av Sveriges största butikskedjor, öppnade sin första finska butik i Vasa hösten 2022. Medarbetarna beskriver Jula som ett ”varuhus för hemmafixare”, med företagets uppdrag att inspirera människor till att själva renovera och fixa. I butikens breda och omsorgsfullt utvalda sortiment hittar man prisvärda produkter för hem, trädgård och fritid.

Efter att Jula expanderat sin närvaro till Polen och Norge, positionerades varumärket som en ny spelare även på den finska handelsarenan. Till följd av expansionen inledde kedjan ett samarbete med Barona. Vi arbetade sedan för en noggrann urvalsprocess och rekrytering av passande anställda, stött av en finkalibrerad och högkvalitativ rekryteringsmarknadsföring.

”Barona har stöttat oss i rekryteringsprocesserna från början till slut. Utöver förkvalificering och intervjuer har de hjälpt oss med sökandemarknadsföring och att bygga upp varumärkets rykte på den finska marknaden. Högkvalitativ marknadsföring var särskilt viktig för oss som ny aktör för att lyckas med rekryteringen,” säger Anssi Saksa, butikschef i Vasa.

Baronas medarbetare på plats och träffar representatnter från Jula.

”Vi har fått professionell hjälp av Barona för våra behov och jag upplever att vi som kunder har blivit mycket väl lyssnade på.”

Anssi Saksa, butikschef, Jula Finland

Högkvalitativ sökandemarknadsföring når effektivt rätt talanger åt Jula

Samarbetet mellan Barona och Jula baseras på en partnerskapsmodell där rekryteringen till butikerna hanteras från start till slut. Rekryteringen till butiken i Vasa tog fart och inleddes med skapandet av karriär- och rekryteringskampanjsidor. Insatserna ledde snabb till att vi hittade lämpliga kandidater.

Med ambitionen att etablera ett rikstäckande butiksnät betonade Jula vikten av en rekryteringspartner med förmåga att verka på nationell nivå.

”Rekryteringsmässigt har vi klarat oss mycket bra. Trots att varumärket varit okänt för finländarna, har vi lyckats nå rätt personer med välriktad marknadsföring. Tillsammans med Barona har vi byggt ett starkt partnerskap från början och lärt känna varandra väl. De har kunnat erbjuda oss en tjänst skräddarsydd efter våra behov, vilket kommer vara värdefullt i framtiden när vi öppnar fler butiker i hela Finland,” säger Heidi Lehto, HR-chef på Jula Finland.

En rekryteringspartner som känner marknaden väl

För Jula var en professionell rekryteringspartner med god marknadskännedom ovärderlig vid expansionen till Finland. Med Julas då relativt okända varumärke krävdes extra ansträngningar från rekryteringsteamet för att fånga kandidaternas uppmärksamhet. Efter en noggrann behovsanalys uppnåddes målen smidigt i samarbete med Barona.

”Vi har fått professionell hjälp av Barona för våra behov och jag upplever att vi som kunder har blivit mycket väl lyssnade på. Jag uppskattar den öppna och flexibla kommunikationen vi har haft med Barona under alla rekryteringar. Vi är mycket nöjda med samarbetet,” tillägger Anssi. Mer information om Jula hittar du på jula.se.

Två kvinnor vid ett bord med en bärbar dator och kaffe.

Vad skulle vi kunna göra för er?

Sök