Hållbarhet - Barona.se
Om oss Hållbarhet

Hållbar Utveckling på Barona

Vårt hållbarhetsarbete på Barona handlar om att ta ansvar för medarbetare och kunder och medverka till social utveckling, efterlevnad av mänskliga rättigheter och långsiktig hållbarhet. Det bygger på vår värdegrund, miljöpolicy, Code of Conduct  och UNDPs Globala Mål för hållbar utveckling. Det spelar in i allt från effektivisering av processer och innovation till jämställdhet, mångfald, hälsa, arbete och social trygghet.

Vi följer upp att kunder och partners tar del av och efterlever vår Code of Conduct, och revisioner genomförs i för att rapportera utveckling och status.

Vi skapar en kultur som aktivt tar ansvar för hållbarhetsdimensionerna Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet och Ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt. Hållbarhet Barona

Globala Målen för hållbar utveckling

Ett viktigt uppdrag är att förstå hur vi bidrar och påverkar de Globala Målen för hållbar utveckling, där vi arbetar särskilt nära följande  målsättningar:

Jämställdhet Anständiga arbetsvillkor Hållbar industri

Läs mer om hur vi bidrar till de Globala Målen här.

Baronas Mångfalds- och Inkluderingsprogram

Under 2020 påbörjades Baronas Mångfalds- och inkluderingsprogram som bygger på en nulägesanalys av organisationen ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv som rullas ut med workshops och utbildningar hösten 2021.  Se här för innehåll och målsättningar. 

För att skapa en attraktiv och modern arbetsplats i syfte att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare med rätt kompetens har vi en jämställdhetsplan, för vi anser att olikheter är en tillgång! Läs vår Jämställdhetsplan och vår åtgärdsplan för att motverka diskriminering.

Framsteg och utveckling

Hållbar utveckling är ett brett område där många aktiva framsteg sker och förbättrar vår verksamhet utifrån våra hållbarhetsmål, både på kort och lång sikt. Här hittar du några av våra fokusområden och utvecklingspunkter som kommer ingå i vår hållbarhetsrapport.