Skip to content

Sjuksköterskor sökes till SÄBO i Västerås

Plats: Sverige, Västerås
Anställningstyp Tillsvidare
Sista ansökningsdag: 31.12.2024

Sjuksköterska

Till vår kund i Västerås söker vi sjuksköterskor som vill arbeta inom SÄBO, äldreomsorg och/eller hemsjukvård.  Dessa uppdrag är återkommande och det finns en flexibilitet i förhandlingen om lön/ersättning för dig som konsult. 
 

Exempel på insatser:

 • Allmän och specifik omvårdnad
 • Medicinska bedömningar, behandlingsansvar samt uppföljning av behandlingar så att den enskilde får den vård och behandling som ordinerats av läkare
 • Att ta del av och följa upprättade vårdplaner/målplaner
 • Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal i arbetslaget enligt de rutiner som gäller för Köparen
 • Rapportering, bearbetning och uppföljning av avvikelser
 • Elektronisk dokumentation av Hälso- och sjukvård i verksamhetssystem, som bland annat omfattar upprättande av vårdplaner
 • Medverka vid utredningar av Lex Maria och Lex Sarah
 • Arbeta utifrån aktuellt kvalitetsregister
 • Utfärda delegering till omvårdnadspersonal

Krav:

Sjuksköterskan ska utan svårighet kunna, tala, skriva och förstå svenska språket för god kommunikation med patienter, anhöriga och övrig personal.
Sjuksköterskan ska uppfylla lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala för språkkunskaper i svenska språket.
Sjuksköterskan ska ha minst två (2) års dokumenterad klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska inom kommunal, privat eller regional hälso- och sjukvård förvärvad inom de senaste två (2) åren.

Sjuksköterskan ska:

 • Ha kännedom om det kommunala uppdraget utifrån professionen som sjuksköterska
 • Ha grundläggande digital kunskap
 • Kunna arbeta i verksamhetssystem med dokumentation och liknande
 • Kunna ta ett omvårdnadsansvar, arbeta med kvalitetsregister och kunna hålla teammöten.
 • Ha giltigt B-körkort (gäller för de flesta uppdrag men inte för alla)

Välkommen med din ansökan som ska innehålla:
Ett uppdaterat CV
Kopia på ID-handling tex. körkort
Kopia på SSK yrkeslegitimationsbevis
Kopia på examensbevis
Ditt HSA-ID
Ange om du har ett giltigt SITHS-kort och i vilken region den gäller
Ange hur din tillgänglighet ser ut

Vi gör kontroller hos IVO, HOSP och belastningsregistret på alla våra konsulter. 

 

Barona är en nordisk pionjär inom kompetensförsörjning. Vi jobbar med bemanning, rekrytering och outsourcingverksamhet. Vi finns med lokal närvaro i 10 länder och i Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Strömsund, Piteå och Falun. Ambitionen är att fortsätta växa och utmana vårt entreprenörskap för att bli en marknadsledande aktör i Norden.
https://barona.se/om-barona/


För mer information, kontakta
Katja Löfström
Lediga jobb

Sök