Skip to content

Vi söker sjuksköterskor för uppdrag i Västmanland

Plats: Sverige, Västerås
Anställningstyp
Sista ansökningsdag: 31.12.2024

Sjuksköterska

Allmänsjuksköterska

Vi önskar komma i kontakt med dig som är leg.sjuksköterska och/eller skolsköterska och har möjlighet att arbeta i Västerås. Vi har återkommande BRA BETALT-uppdrag från vår kund som har behov av leg. sjuksköterskor med placering inom äldreomsorgen, servicehus, korttidsenhet osv. Det kan även finnas behov av skolsköterskor. 
 

Ansvar och arbetsuppgifter

Sjuksköterskan ska kunna arbeta och ta beslut självständigt utifrån sin profession och ska följa de policys, riktlinjer och rutiner som gäller för verksamheten vilka vår kund förser sjuksköterskan med under introduktionen.

Exempel på insatser:

 • Allmän och specifik omvårdnad
 • Medicinska bedömningar, behandlingsansvar samt uppföljning av behandlingar så att den enskilde får den vård och behandling som ordinerats av läkare
 • Att ta del av och följa upprättade vårdplaner/målplaner
 • Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal i arbetslaget enligt de rutiner som gäller för Köparen
 • Rapportering, bearbetning och uppföljning av avvikelser
 • Elektronisk dokumentation av Hälso- och sjukvård i verksamhetssystem, som bland annat omfattar upprättande av vårdplaner
 • Medverka vid utredningar av Lex Maria och Lex Sarah
 • Arbeta utifrån aktuellt kvalitetsregister
 • Utfärda delegering till omvårdnadspersonal

Krav:

Sjuksköterskan ska utan svårighet kunna, tala, skriva och förstå svenska språket för god kommunikation med patienter, anhöriga och övrig personal.
Sjuksköterskan ska uppfylla lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala för språkkunskaper i svenska språket.
Sjuksköterskan ska ha minst två (2) års dokumenterad klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska inom kommunal, privat eller regional hälso- och sjukvård förvärvad inom de senaste två (2) åren.

Sjuksköterskan ska:

 • Ha kännedom om det kommunala uppdraget utifrån professionen som sjuksköterska
 • Ha grundläggande digital kunskap
 • Kunna arbeta i verksamhetssystem med dokumentation och liknande
 • Kunna ta ett omvårdnadsansvar, arbeta med kvalitetsregister och kunna hålla teammöten.
 • Ha giltigt B-körkort gäller för de flesta uppdrag

Uppdraget kan också innebära PAS ansvar.

Välkommen med din ansökan via denna platsannons. 

Barona är en nordisk pionjär inom kompetensförsörjning. Vi jobbar med bemanning, rekrytering och outsourcingverksamhet. Vi finns med lokal närvaro i 10 länder och i Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Strömsund, Piteå och Falun. Ambitionen är att fortsätta växa och utmana vårt entreprenörskap för att bli en marknadsledande aktör i Norden.
https://barona.se/om-barona/


För mer information, kontakta
Katja Löfström
Lediga jobb

Sök