Skip to content

CASE: JYSK X Barona

Barona lyckades med rekryteringen av Jysks säsongsmedarbetare

  1. Utmaning
    Jysk hade behov av flexibel arbetskraft mellan två säsonger varje år. Mellan trädgårds- och möbelsäsongen monteras enorma mängder möbler i butikerna, och Jysk önskade att deras egen personal skulle fortsätta göra det de är bäst på, nämligen kundservice.
  2. Lösning
    Hjälpen med möbelmontering som erhölls genom Barona var mycket framgångsrik, och med hjälp av den nya arbetskraften monterades 200–300 möbler i butikerna mellan säsongerna. Projektet underlättade Jysks årliga arbete avsevärt.
Roni Tuominen, Retail manager, Jysk

”Kontaktpersonerna på Barona var professionella. Vi blev lyssnade på och våra behov kartlades verkligen, och jag tror att det var en av de största anledningarna till att projektet gick i mål så väl.”

Roni Tuominen, Retail manager, Jysk

Vad innebar rekryteringen?

Jysks Retail Manager Roni Tuominen berömmer den arbetskraft som rekryterats genom Barona.

– De arbetstagare som vi fått genom Barona har varit en enorm hjälp. Faktum är att projektet gick så bra att den feedback vi fick från vår egen Jysk-personal var uteslutande positiv. Jag känner avlastning när mitt team och min butik mår bra, och genom detta projekt kunde vi verkligen underlätta ett stort årligt förändringsarbete.

Övriga kundcase inom rekrytering

Två kvinnor vid ett bord med en bärbar dator och kaffe.

VAD SKULLE VI KUNNA GÖRA FÖR ER?

Sök