Skip to content
Dekorativ bild av en butiksfront vid en Telia butik

CASE:TELIA X Barona

Kundtjänst som utvecklas i gott samarbete

  1. Utmaning
    I en bransch där kundservicens kvalitet direkt påverkar företagets framgång och kundnöjdhet, är det avgörande att kontinuerligt förbättra och anpassa servicen till kundernas behov och förväntningar. Detta inkluderar att säkerställa att personalen har rätt kunskaper, färdigheter och verktyg för att effektivt hantera kundinteraktioner över olika plattformar (telefon, chatt, sociala medier) samt att erbjuda teknisk support och hjälpstöd.
  2. Lösning
    Genom att outsourca delar av sin kundservice till Barona, en partner med expertis inom området, kan Telia dra nytta av Baronas erfarenhet och förmåga att utveckla personalens kompetens. Barona har visat en stark vilja och förmåga att utveckla kompetens, vilket leder till en ständig förbättring av kundservicens kvalitet. Samarbetet har resulterat i en progressiv, öppen och framgångsrik relation som inte bara möjliggör effektiv hantering av kundservice utan också bidrar till att uppnå målet om att erbjuda kunderna smidig och kvalitativ hjälp.

Telia och Baronas fruktsamma samarbete startade från servicecentret i Kuusamo, vars verksamhet outsourcades till Barona. Sedan dess har Barona samarbetat med Telia i hanteringen och utvecklingen av deras kundservice.

Telia är en nordisk teleoperatör som tillhandahåller mobiltelefoni-, internet- och TV-tjänster till konsument- och företagskunder. Riikka Vänskä ansvarar för Telias konsumentkundservice, som tillhandahålls via telefontjänst, chatt och sociala medier. Dessutom erbjuds teknisk kundservice och hjälpstöd. Målet är att erbjuda kunderna så smidig hjälp som möjligt.

”Barona har viljan och önskan att utveckla kompetensen, vilket naturligtvis korrelerar med att vi alltid kan utveckla kompetensen,”

Säger Riikka Vänskä, Ansvarig för kundservice

Outsourcing i Servicecenter

För närvarande tillhandahåller Barona kundservice i Kuusamo, samt i Baronas servicecenter i Joensuu och Fuengirola.

”I vår bransch är det viktigt att utveckla kundservicen, och det är möjligt med Barona.”
Eftersom det är viktigt att upprätthålla kompetens inom kundservicearbete, för Telia och Barona kontinuerligt en dialog om hur man kan utveckla kompetensen.

Riikka känner att samarbetet med Barona alltid har varit framåtdrivande, öppet och framgångsrikt.

”Jag kan definitivt rekommendera Barona om du överväger att outsourca kundservicen och söker flexibilitet. Jag kan absolut rekommendera dem.”

Går ni i tankar om att outsourca er kundservice? 

När man väljer en partner för outsourcing är det viktigt att tänka på flera aspekter för att säkerställa en framgångsrik och långvarig relation. Det är ett viktigt beslut som kan ha stor inverkan på ert företags framgång. 

Genom att noggrant överväga vad som är viktigt för just er kan ni öka chansen att hitta en partner som uppfyller era behov och bidrar till er verksamhets tillväxt och utveckling. 

Under det här webinaret kommer Barona och Redway tillsammans ge sin syn på vad som är viktigt när det kommer till att outsourca sin kundservice och välja rätt partner.

Övriga kundcase inom outsourcing

Två kvinnor vid ett bord med en bärbar dator och kaffe.

VAD SKULLE VI KUNNA GÖRA FÖR ER?

Sök