Skip to content
Två Arnon-anställda sitter och pratar på sitt kontor

CASE: Arnon X Barona

Snabba och effektiva bemanningslösningar är avgörande för att möta Arnons ökade efterfrågan på arbetskraft.

  1. Utmaning
    Arnon har varierande kapacitetsbehov baserat på deras projektkrav. Detta är en vanlig utmaning i branscher med projektbaserat arbete, där arbetskraftsbehoven kan fluktuera kraftigt. De behöver således flexibilitet i sin personalstyrka för att möta kraven från stora projekt när de uppstår.
  2. Lösning
    Partnerskapet med Barona gör det möjligt för Arnon att effektivt skala sin personalstyrka enligt projektets pipeline. Detta hjälper Arnon att hantera stora projekt på ett effektivt sätt utan det långsiktiga engagemanget från fast anställda.

Arnon är en framstående aktör inom industriell automation, specialiserad på elektrifiering och konstruktion av elektriska skåp och ställverk. Med över två decennier av erfarenhet har Arnon etablerat sig som en nyckelspelare i branschen, även kända för sin innovation och tekniska expertis. Företaget, med sitt huvudkontor i Tampere, Finland, har byggt upp ett rykte om att leverera kvalitativa och skräddarsydda lösningar till en mångsidig kundbas.

Ett dekorativt foto av en anställd hos Arnon fokuserade på sitt arbete.

”Partnerskapet med Barona är viktig för oss, för vi behöver just den här typen av flexibilitet i vår produktion.”

Lars Nielsen, VD Arnon

I takt med att Arnon växer och tar sig an allt större och mer komplexa projekt, har de stött på utmaningar som är typiska för en dynamisk och projektbaserad bransch. Dessa utmaningar inkluderar behovet av att hantera varierande kapacitetskrav och att snabbt kunna skala upp arbetskraften för att möta de specifika kraven i större projekt. Denna flexibilitet i arbetskraften är avgörande för att bibehålla effektiviteten och konkurrenskraften, samtidigt som man säkerställer att varje projekt genomförs med Arnon’s höga standard för kvalitet och precision.

För att hantera dessa utmaningar har Arnon samarbetat med Barona, en ledande aktör inom rekrytering och bemanning. Baronas expertis inom bemanning samt deras förmåga att snabbt tillhandahålla kvalificerad personal har varit avgörande för Arnons förmåga att anpassa sig till skiftande projektbehov. Detta partnerskap har möjliggjort för Arnon att framgångsrikt navigera i de utmaningar som är förknippade med projektbaserad arbetskraft. Således kan de fortsätta sin tillväxt och utveckling inom den industriella automationssektorn.

Hör mer 👇🏼💙

Kontakta oss

Mattias Molin
Mattias Molin Consultant Manager/ Teknik & installation
+46 73 523 08 90
Camilla Arvidsson
Camilla Arvidsson Area Manager /Teknik & installation
+46 735 402 796

Vill du bli kontaktad?

Övriga kundcase inom bemanning

Två kvinnor vid ett bord med en bärbar dator och kaffe.

Vad skulle vi kunna göra för er?

Sök